top of page
Welkom

WELKOM

Welkom op de website van J.C.V. De Koekwauze!

Wij zij een gezellige groep jongeren die jaarlijks, met veel plezier een fantastische carnavalswagen bouwen.

Neem gerust een kijkje op onze site.

Voor vragen kun u ons altijd contacteren

Veel lees en kijk plezier!

IMG_2209.jpg
Over ons

OVER ONS

In 2014 is een initiatief gestart om het bouwen van een grote carnavalswagen in Bladel voor de toekomst te behouden. Hieruit is Carnavalsvereneging De Koekwauze ontstaan: een enthousiaste club jeugd tussen de 13 en 30 jaar, die samen schitterende wagens proberen te bouwen voor de carnavalsoptochten in de Kempen. 

Ontstaan als mini-Meukers

In tegenstelling tot de omliggende dorpen kent Bladel weinig wagenbouwgroepen. Om die traditie toch te behouden is in 2014 een initiatief gestart om de jeugd kennis te laten maken met het wagenbouwen. C.V. De Meukers stelde hun oude onderstel ter beschikking en onder bezielende leiding van een ervaren Knøper en creatieve Meuker werd de eerste wagen gebouwd. De deelname aan de optocht was een groot succes! De aanmeldingen stroomden binnen.

Een eigen plek: de Nishut

Gedreven door het enthousiasme van de jeugd werd er ook in 2015 een wagen gebouwd. Op 1 februari 2016 richten een aantal ouders officieel  J.C.V De Koekwauze op. Die vereniging stond direct voor een grote uitdaging. Na de eerste twee bouwjaren, moest de gemeentewerf verlaten worden als bouwlocatie. Gelukkig werden we hartelijk ontvangen door familie Van Avendonk aan de Zwartakkers. In 2016 hebben we met hard werken en steun van velen op hun terrein 'De Nishut' gerealiseerd als bouwlocatie. 

Jonge vereniging

Met deze schitterende eigen stek krijgt de vereniging ook steeds meer vorm. Er wordt druk geleerd van ervaren (oud-) wagenbouwers en tijdens workshops lassen, plakken of creatief met tempex. Ouders speelde en grote rol in de organisatie en begeleiding, maar de jeugd wordt ouder en neemt het bouwen inmiddels zelf voor haar rekening. De jeugd heft een grote stem in de ontwikkeling en activiteiten van de vereniging. Door het jaar heen vinden er ook enkele andere gezellige activiteiten plaats met de leden. 

Kempenoptocht

Belangrijkste activiteit blijft het meedoen aan de carnavals optochten in de gemeente Bladel met een grote wagen. In 2017 hebben we naast de optochten in Bladel en Netersel voor het eerst deelgenomen aan de Kempenoptocht. We zijn razend enthousiast en hebben door elk jaar onze wagens en act te verbeteren, in 2022 een super mooie prestatie kunnen leveren met het winnen van de 1e pek en publieksprijzen op de Kempen optocht. Al gaat het natuurlijk vooral om de lol en het plezier dat we samen hebben!

logo koekwauze
Fotogallerij

FOTOGALLERIJ

Deze foto's mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van ons bestuur.
2015
2017
2019
2022
2016
2018
2020
2023
2024
Resultaten

RESULTATEN

wij accepteren cookies koekwauze

2015

Wij komen verassend uit de bus
Optocht Netersel: 4de plaats 
Optocht Bladel: 4de plaats
 
wij b(r)ouwen een feestje koekwauze

2017

Wij accepteren cookies
Optocht Bladel: 4de plaats en aanmoedigingsprijs
 
wij komen verassend uit de bus koekwauze

2016

Wij b(r)ouwen een fisje!
Optocht Netersel: 2de plaats
Optocht Bladel: 2de plaats en kinderjury wagens
Kempenoptocht: 17de plaats en aanmoedigingsprijs
Bootcamp
Optocht Netersel: 3de plaats 
Optocht Bladel: 2de plaats 
Kempenoptocht: 15de plaats
bootcamp koekwauze

2018

perongeluk koekwauze

2019

Perongeluk
Optocht Netersel: 2de plaats
Optocht Bladel: 2de plaats en kinderjury wagens
Kempenoptocht: 16de plaats
Aantrekkelijk
Optocht Netersel: 2de plaats  
Kempenoptocht: 16de plaats
Optocht Reusel: 5de plaats 
dienstplicht koekwauze

2022

aantrekkelijk koekwauze

2020

Dienstplicht
Optocht Netersel: 1ste plaats
Optocht Bladel: 1ste plaats en publieksprijs
Kempenoptocht: 1ste plaats en publieksprijs
De Bloem-Mist
Optocht Netersel: 1ste plaats
Optocht Bladel: 1ste plaats 
Kempenoptocht: 2de plaats
 
2dbcb889-a5f7-47cc-91b3-a6a4eb1fa611_edited.jpg

2023

IMG_2209.jpg

2024

Proef-rit
Optocht Netersel: 2ste plaats
Optocht Bladel: 2ste plaats 
Kempenoptocht: 2ste plaats
inschrijven

INSCHRIJVEN

Houd jij van carnaval en ben je niet vies van een beetje lijm of verf? Ben jij 16 jaar of ouder? 

En lijkt jou het leuk om deel te maken uit onze bvereniging?

Meld je dan nu aan!

Inschrijving

Bedankt voor de inzending!

Regelement

Regelement

1. Bouwen van de carnavalswagen

1.01 Het bouwen aan de carnavalswagen en eventuele andere werkzaamheden voor JCV de Koekwauze,meestal plaats vindende bij de Fam. van Avendonk, Zwartakkers 30A 5531PB te Bladel, maar incidenteel ook op andere locaties, gebeurt geheel op eigen risico.

1.02 Aansprakelijkheid is persoonsgericht, dit wil zeggen dat als u iets defect maakt tijdens gebeurtenissen zoals beschreven bij punt 1.01 dat het ook op uw verantwoording is.

1.03 Schade aan derden is voor eigen risico.

1.04 Plaatsen waar zich brandgevaarlijke goederen bevinden mogen niet vrij toegankelijk zijn.

1.05 Laswerkzaamheden of (eventueel te plaatsen verplaatsbare) verwarmingsbronnen binnen het gebouw / tent dienen niet in de buurt van brandgevaarlijke stoffen plaats te vinden / geplaatst    te zijn.

1.06 Indien er een verwarmingsbron aanwezig is, dient deze op de juiste voorgeschreven manier gebruikt te worden.

1.07 De verwarmingsbron dient altijd door een volwassene te worden aangestoken.

1.08 Na afloop van de werkzaamheden dient er, voor controle op eventuele smeulende stoffen, een extra controle-ronde plaats te vinden.

1.09 Voldoende (goedgekeurde) blusmateriaal dient duidelijk aanwezig te zijn.

1.10 Tijdens (bouw)werkzaamheden is alcoholgebruik in de bouwruimte(tent) niet toegestaan.

1.11 Tijdens (bouw)werkzaamheden of op hoogte zijn er minstens 2 personen aanwezig.

1.12 Na (bouw)werkzaamheden dient gereedschap en materiaal opgeruimd te worden.

1.13 (Bouw)werkzaamheden dienen zoveel mogelijk binnen het gebouw / tent plaats te vinden om zo de Fam. Van Avendonk zoveel mogelijk te ontlasten. Zonder toestemming is het niet toegestaan om zich achter de Nishut te begeven.

1.14 Het perceel van de familie van Avendonk kent twee toegangen. De ingang die gebruikt dient te worden om bij de bouwplaast uit te komen is de tweede vanuit Bladel Dorp bekeken.

1.15 Het wassen van de handen dient bij de wasbakken te gebeuren en niet in de keuken.

2. Financiën

2.01 Persoonlijke uitgaven voor JCV de Koekwauze met een bedrag hoger dan € 100,- dienen vooraf overlegd te worden met de penningmeester of diens vervanger zijnde het bestuur.

       Alle uitgaven hoger dan hiervoor genoemd bedrag dienen gemeld te worden bij het bestuur door de penningmeester.

2.02 De leden van JCV de Koekwauze betalen een vast bedrag, als zijnde contributie, per jaar ten gunste van JCV de Koekwauze

2.03 De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en medegedeeld door het bestuur tijdens de ledenvergadering. Deze contributie dient voor 1 oktober voldaan te worden.

2.04 Gedoneerde gelden kunnen (in principe) niet teruggeboekt worden.

2.05 Bij een te late betaling van de contributie, na een 2e schriftelijke melding, zal de donateur (lid) uitgeschreven worden.

2.06 Mocht een uitgeschreven lid weer ingeschreven willen worden zal er een dan te bepalen bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht worden

3. Kleding

3.01 Een nieuwe lid kan zich voor de aanschaf van verenigingskleding wenden tot het bestuur.

3.02 De nieuwe kleding tbv de optochten mag niet voor of tijdens carnaval gedragen worden tenzij er toestemming is gegeven door het bestuur.

3.03 De kleding tbv optochten wordt gedragen zoals het hoort, dat wil zeggen zoals de kledingcommissie het op dat moment voorschrijft / beslist.

3.04 Alle kinderen dienen in het bezit te zijn van een verenigings-shirt. De kosten voor de aanschaf van het verenigingsshirt vallen buiten de contributie.

4. Loopgroep

4.01 De indeling van de loopgroep zal geschieden door de loopgroep (+ kleding) commissie.

4.02 De indeling kan bij elke deel te nemen optocht anders zijn. Hier is de loopgroep (+ kleding) commissie vrij in.

4.03 De loopgroep (+ kleding) commissie dient, voor zover mogelijk, rekening te houden met voorkeuren en beperkingen van donateurs (leden).

4.04 Door leden kunnen geen plaatsen opgeëist worden, dit geldt voor zowel plaatsen in de loopgroep als op de wagen.

5. Activiteiten

5.01 Alle activiteiten aangaande of onder de noemer van JCV de Koekwauze gaan in overleg met het bestuur. Dit dient ruimschoots op tijd gemeld te worden met een minimum van 1 week.

5.02 Alleen activiteiten die goedkeuring van het bestuur hebben zullen doorgang vinden onder de naam van JCV de Koekwauze.

5.03 Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich zoveel mogelijk inzet tijdens een door JCV de Koekwauze georganiseerde activiteit. Dezelfde inzet wordt uiteraard verwacht tijdens Carnaval.

6. Tijdens carnaval 

6.01 Het deelnemen aan de diverse optochten is voor eigen risico.

6.02 Deelnemers aan de optochten dienen voor en tijdens de optochten nuchter te blijven.

6.03 Eenieder dient de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen ten aanzien van veiligheid en gezondheid van zichzelf maar ook van andere donateurs (leden)

6.04 Tijdens optochten en activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt welke openbaar gepubliceerd kunnen worden.

6.05 Alle leden uit de vereniging nemen in principe deel aan de act die opgevoerd wordt tijdens de optocht.

 

7. Buiten de bouwruimte

7.01 Ruimte’s anders dan de bouwplaats / tent zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van desbetreffende eigenaar, niet toegankelijk voor leden van JCV de Koekwauze.

7.02 Op het terrein van de Fam. van Avendonk is een maximale snelheid toegestaan van 5 Km/h oftewel stapvoets.

8. Nieuwe leden

8.01 Nieuwe leden kunnen na april en voor september van het lopende jaar worden aangemeld.

8.02 Leden komen voor aanmelding in aanmerking als ze minimaal 12 jaar zijn of worden in het in het jaar van aanmelding.

8.03  JCV de Koekwauze kent een ledenlimiet. Onder leden worden in deze passage de kinderen verstaan. De limiet is gesteld op +/- 45 kinderen.

8.04 Bij meer aanmeldingen dan de gestelde limiet wordt een wachtlijst gehanteerd, welk beheert wordt door het bestuur.

8.05 Aangezien de kinderen erg jong zijn en begeleiding nodig hebben tijdens de aanloop naar en gedurende carnaval, wordt er verwacht dat ouders waar mogelijk een helpende hand bieden.

Bij onduidelijkheid of onenigheid beslist het bestuur.

Opgemaakt op 4 maart 2018 te Bladel.

Neem deel aan onze club van 50

Sponsoren

SPONSOREN

het fruit
wijcosy
fiers electro.jpeg
5e49b604-00d7-4813-8ff4-bf84bed9654d.jpg
cropped-heuveling-logo.png
kneefel reclame
IMG_2209.jpg
image.png
donders gas.png
ms schippers
accombis
timmerfabriek de sleutel
crowe
van der heijden transport
camper choice
WhatsApp Image 2022-08-17 at 2.04_edited.jpg
adriaans accountants
mollen metaal
image.png
image.png
image.png
verdonschot riool.png

CLUB VAN 50

Club van 50

Neem deel aan onze club van 50

word jij onze sponsor?
Verhuur

VERHUUR WC WAGEN

Geef jij een feestje en heb jij nog een wc wagen nodig?

Dan ben je hier op het juiste adres!

De wc wagen is geschikt voor feestjes rond de 100 personen.

Bij interesse vul je hieronder de balk in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Te koop

TE KOOP

Voor vragen en meer informatie over een product kunt u contact opnemen met het onderstaande nummer. 

+31 6 46244776

Contact

CONTACT

Adres

Zwartakkers 30A

5531 PB, Bladel

Contact

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
bottom of page